Search our website

Εγγραφή
Ένα είδος κατασκευής σπιτιού πέρα από το συμβατικό «κανονικό» σπίτι που ξέρουμε από μπετόν, είναι και το μεταλλικό σύμμικτο σπίτι.
Το μεταλλικό σπίτι εξωτερικά, μόλις το δούμε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν διαφέρει από τις συνήθεις κατασκευές που είναι από μπετόν. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η μεταλλική σύμμικτη κατασκευή αποτελεί έναν πολύ δυναμικό κλάδο στη σύγχρονη δόμηση κατοικίας, γιατί επιτυγχάνει ποιότητα, ταχύτητα και οικονομία κατασκευής.

Σε τι διαφέρει το μεταλλικό από ένα κανονικό σπίτι;
Στην κατασκευή σπιτιών η διαφορά είναι στο σκελετό, που αντί να είναι από μπετόν (οπλισμένο σκυρόδεμα), είναι από μέταλλο.

Γιατί να προτιμήσω τη μεταλλική από τη συμβατική κατασκευή;
  • Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα Ι.ΚΑ. (50% λιγότερο από τη συμβατική).
  • Έχει μεγάλη ταχύτητα κατασκευής.
  • Ευελιξία στα αρχιτεκτονικά, διότι επιτρέπει τη στέγαση κτιρίων μεγάλων ανοιγμάτων, χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα και με κατασκευή δοκαριών μικρού σχετικά ύψους.
  • Έχει μεγάλο βαθμό αντισεισμικότητας, διότι οι μεταλλικές κατασκευές είναι πιο ελαφριές σε σχέση με τις συμβατικές, και όσο πιο ελαφριά είναι μια κατασκευή τόσο λιγότερο καταπονείται κατά τη διάρκεια του σεισμού, και τόσο λιγότερες μόνιμες παραμορφώσεις δέχεται.
  • Επειδή είναι ελαφριές κατασκευές, ενδείκνυται η χρήση τους σε προσθήκη επιπλέον ορόφου στην ήδη υπάρχουσα οικοδομή.
  • Με την εξωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνονται άριστοι ενεργειακοί δείκτες βάση των περιορισμών που έχει θεσπίσει ο ΚΕΝΑΚ τα τελευταία χρόνια στις οικοδομικές άδειες.
  • Είναι γρήγορος χρόνος παράδοσης από τρεις έως τέσσερις μήνες
  • Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης λόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν.
  • Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο από μπετόν.

Πως κατασκευάζεται ένα μεταλλικό σπίτι;
Η κύρια μέθοδος κατασκευής μεταλλικών κατοικιών είναι η Σύμμικτη Κατασκευή. Η Σύμμικτη Κατασκευή είναι ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή ενός μεταλλικού σπιτιού. Στοχεύει δε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων των δύο δομικών στοιχείων προς όφελος της τελικής μεταλλικής κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης της σύμμεικτης κατασκευής με τη χρήση μεταλλικού φέροντος οργανισμού υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών μεθόδων προκατασκευής προκατασκευασμένων σπιτιών.

Απαιτείται ειδικός πολιτικός μηχανικός που «γνωρίζει» από μεταλλικές κατασκευές;
ΟΧΙ. Υπάρχουν μηχανικοί που ειδικεύονται πάνω στη σύνταξη μελέτης και στην έκδοση Οικοδομικής Άδειας για τέτοιου είδους κτήρια αλλά και οποιοσδήποτε μηχανικός εάν ασχοληθεί, δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές , παρά μόνον η στατική μελέτη.

Απαιτείται ειδικό συνεργείο για κατασκευή του σύμμεικτου κτηρίου;
Πράγματι, έτσι είναι, και γι’ αυτό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος, σε συνεργασία με τον μηχανικό του να επιλέξει πιστοποιημένες εταιρείες μεταλλικών κατασκευών ,για τη κατασκευή και ανέγερση της κατοικίας, ώστε να εξασφαλίζεται με το χαμηλότερο τελικό κόστος η ποιότητα σε όλα τα στάδια της οικοδομής από τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την κατασκευή μέχρι και τη παράδοση του.

Παρέχουν ασφάλεια και αντοχή αυτές οι κατοικίες;
Ναι. Είναι απόλυτα ασφαλείς και έχουν λιγότερες ανάγκες συντήρησης, και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις συνηθισμένες κατασκευές από μπετόν. Είναι ιδανικές για χρήση σε σεισμογενείς περιοχές καθώς το μέταλλο απορροφά τις σεισμικές δονήσεις χάριν της ελαφρότητας και ελαστικότητάς του.

Μήπως φαίνεται ο μεταλλικός σκελετός στο τελειωμένο σπίτι;
Όχι. Γιατί αν θέλετε μπορεί το σπίτι να μην ξεχωρίζει ούτε εξωτερικά, αλλά ούτε και εσωτερικά από ένα κανονικό σπίτι. Εξάλλου ο σκελετός καλύπτεται από τους τοίχους και όλα τα τελειώματα γίνονται με τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στη δόμηση.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι σπιτιών;
Όχι. Μπορείτε να δημιουργήσετε σε συνεργασία με το μηχανικό σας τα αρχιτεκτονικά σχέδια της αρεσκείας σας με μεγαλύτερη ευελιξία από ότι στο συμβατικό κτίσμα.

Πόσο κοστίζει;
Το κόστος του μετάλλου είναι πολλές φορές οικονομικότερο σε σχέση με την τιμή του μπετού. Το γεγονός ότι το κτίριο θα χτιστεί πολύ γρηγορότερα, με λιγότερα εργατικά έξοδα, λιγότερη υλική σπατάλη, και ευκολότερη μακροπρόθεσμη συντήρηση, συντελούν σε μια κατά πολύ οικονομικότερη κατασκευή τις περισσότερες φορές.

Έχει καλή ενεργειακή απόδοση;
Ναι. Τα σπίτια με μεταλλικό σκελετό μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισμούς-πρότυπα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η σωστή μάλιστα επιλογή υλικών μπορεί να δώσει ένα μεταλλικό σπίτι με μικρές ενεργειακές απαιτήσεις, έως και ένα μεταλλικό σπίτι μηδενικής κατανάλωσης.


Δείτε Έργα μας Σύμμικτων Κατασκευών

Προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες εργασιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής