Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η  κατασκευή κτιριακού έργου 1.000m2 στη Ζάκυνθο,για λογαριασμό της αλυσίδας διάθεσης ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.